Новини

Община Тракия и „Белла България“ заедно за по-зелен Пловдив

Община Тракия и „Белла България“ заедно за по-зелен Пловдив

С финансовата подкрепа на хранителната компания са изградени асфалтова алея, места за отдих и паркова среда с 35 новозалесени дръвчета полски ясен и каталпа

• • •
Бизнес срещи с Bella Professional Food в „Златни пясъци“ и „Слънчев бряг“ през април

Бизнес срещи с Bella Professional Food в „Златни пясъци“ и „Слънчев бряг“ през април

На изложението Patchwork тази година ще бъдат представени нови продукти, резултат от развойната дейност на компанията, както и иновативни и атрактивни решения за организиране на ХоРеКа бизнес.

• • •

Рецепти

Млечна баница

Млечна баница

Вижте повече рецепти на

La vita e Bella