Новини

Новини

„Белла България” внедри международния стандарт за управление на околната среда ISO 14001:2015

28 декември

„Белла България” внедри международния стандарт за управление на околната среда ISO 14001:2015

Хранителната компания „Белла България” получи сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда. С този стандарт компанията надгражда приложената вече система за управление за ефективно управление на всички бизнес процеси в съответствие с изискванията на клиента и на приложимите нормативни актове.

 

Международният сертификат на „Белла България“ - Системи за управление на околнатра среда - ISO 14001:2015, е получен след проведен сертификационен одит през август 2017 и успешна оценка на системата за управление на околната среда от „Тюф Норд България“. С внедряването на ISO 14001:2015, „Белла България” усъвършенства механизмите за самоконтрол в бизнес организацията и постига цялостно подобряване на екологичните си показатели.

 

Основен принцип на компанията е внедряването на новости в производството на храни в отговор на високите очаквания на потребителите в страната и чужбина. „Белла България“ е с внедрени системи за контрол и проследяване на качеството и безопасността НАССР, ISO 9001, ISO 2200

Върни се във Всички новини