Новини

Новини

„Белла България“ участва в кариерен бизнес форум в Пловдив

21 февруари

„Белла България“ участва в кариерен бизнес форум в Пловдив

„Белла България“ представя възможностите за професионален старт и кариерно развитие в хранителната компания на „Кариерен бизнес форум“, който се организира в рамките на изложенията „Фудтех“, „Винария“, „Агра“ и „Хорека“ на 22.02.2018 г. в палата 7 (зала „Конферентна“ на Международния панаир Плводив) от 9:30 ч.

Целта на кариерния форум е да срещне бъдещите специалисти в хранителната индустрия, настоящите студенти от Университета по хранителни технологии и ученици от специализираните гимназии, подготвящи кадри за отрасъла, с представителите на бизнеса и да даде възможност за пряк контакт и договаряния.

„Белла България“ предлага целогодишно стажове и практикуми в сферата на производството на храни.

С летните и целогодишни стажантски програми, хранителната компания подпомага младите хора в професионалната им ориентация. „Белла” предлага стаж в различни области – финанси, счетоводство, маркетинг, информационни технологии, експорт, производство, корпоративни комуникации и други. Освен че стават част от реална работна среда, в компанията стажантите се обучават под менторството на висококвалифицирани експерти с международен опит, участват в различни корпортивни проекти, преминават през множество вътрешни обучения. В края на стажа си, в зависимост от показаните резултати и свободни позиции, стажантите получават и предложение за работа.

Ежегодно преработвателните предприятия на „Белла България“ се превръщат в университетски зали за практически занятия. Специализирана програма за помощ на млади ХВП специалисти улеснява достъпа им до реалната производствена среда. Студентите имат възможност да се срещнат и разговарят с водещи R&D експертите експерти в сферата на технологиите и иновациите в хранителната индустрия, да се докоснат до най-модерните производствени практики и ноу-хау, което им помага да получат по-пълна представа за естеството на бизнес процесите.

Върни се във Всички новини