Търговски офиси

Търговски офиси

Гърция

Унибел Фуд Хелас 

бул. „Крионериу” 1

Атина

Представител: Мария Балездрова

Тел: +30 210 6215690/696

Факс: +30 210 6215697

E-mail: maria.balezdrova@unibelfood.gr

Задайте въпрос, напишете коментар: