Търговски офиси

Търговски офиси

Румъния

Унибел Норд

ул. „Александър вон Хумболт” 18

Букурещ

Представител: Петко Димитров

Тел:+(40) 21 320 20 15 

Моб:+(40) 723 111 707 

Web: www.bellafood.ro  

E-mail: unibelnord@bella.bg  

Задайте своя въпрос или изпратете коментар: