Интервюта и статии

Интервюта и статии

Списание „Интелектуална собственост и бизнес“ /бр.1, 2022/: Интервю с г-н Венцислав Стоилов от „Белла България“ АД

17 май

Списание „Интелектуална собственост и бизнес“ /бр.1, 2022/: Интервю с г-н Венцислав Стоилов от „Белла България“ АД

Какво е значението на интелектуалната собственост за успеха на Вашата фирма?

„Белла България“ е една от водещите компании в хранително-вкусовата индустрия на страната, Западните Балкани и Централна Европа. Като такава компанията разглежда управлението на интелектуалната си собственост, като важен елемент от своята бизнес стратегия, инвестирайки и полагайки нужните усилия за нейното качествено управление.

„Белла България“ е една от първите български компании в областта на хранителните стоки, заложили на изключително активна и успешна маркетингова стратегия още в началото на своето развитие. В своето 25-годишно съществуване интелектуалната собственост притежание на „Белла България“ е изиграла важна роля за пазарния успех на компанията, позволявайки й да се отличи и диференцира на изключително конкурентните пазари на хранителни продукти в страната и чужбина. Всичко това спомага за постигане на лидерска позиция на компанията и възможност за успешно бъдещо развитие.

Имате ли регистрирани обекти на ИС – патенти, полезни модели, промишлени дизайни, марки?  Какво създавате? Как го защитавате?

„Белла България“ притежава редица регистрирани обекти на интелектуална собственост, както в страната така и в множество други държави в които компанията има бизнес интереси. В това число защитени търговски марки, промишлени дизайни, интернет домейн имена, полезни модели и добре уредени авторски и сродни на тях права върху придобивано съдържание използвано за маркетингови цели.

С оглед на бизнес и в частност маркетинговата си стратегия, компанията притежава голямо портфолио от брандове за хранителни продукти, избирайки стратегия да ги предлага под самостоятелни марки, а не чрез използване на фамилна марка.

В зависимост от своята търговска стратегия „Белла България“ регистрира своите търговски марки в различни държави по света.

Портфолиото на компанията включва стотици регистрирани марки:

 • По национален ред в България, Румъния, Гърция и др.
 • По регионален ред – Европейски марки;
 • По международен ред – множество международни марки с посочване на приблизително 50 различни държави.

В допълнение с оглед изпълнение на маркетинговата стратегия компанията генерира голям брой произведения обект на авторски и сродни на тях права в това число:

 • Телевизионни рекламни клипове;
 • Радио рекламни клипове;
 • Сценарии за рекламни клипове;
 • Авторски рекламни текстове за социалните си канали и сайтове;
 • Дизайни на опаковки;
 • Дизайни на различни рекламни материали;
 • Други рекламни произведения.

И за всичките си продукти имате пазар?

Като един от лидерите в хранителната индустрия „Белла България“ притежава изключително добри пазарни дялове за своите продукти, като притежаваните от компанията марки са едни от лидерите в различните продуктиви категории.

В допълнение компанията намира добър пазар за своите продукти в множество други държави от Северна Америка през цяла Европа и Близкия Изток до Австралия.

Връщам се на въпроса – колко иновации лежат в основата на този успех?

Иновациите са наш приоритет. Водещата ни марка BELLA е синоним на иновициите. BELLA разработи и пусна на българския пазар популярните удобни продукти – замразените готови за употреба баници. Така създадохме нов стил в приготвянето на храна в българското семейство. Днес кошницата ни е пълна с иновации не само по отношение на категориите, в които сме активни, но също и при новите категории и пазари, за да допринесем още повече за повишаването на качеството на живот на потребителите ни. Фокусирани сме върху очакванията на клиентите и потребителите за продукти с постоянно качество на конкурентни цени, които предлагат и добавена стойност – бързо и лесно приготвяне на храна. R&D екипът ни е от професионалисти с богат международен опит, отдадени на качеството.

Разбирам, че фирмата Ви е защитила един уникален патент, който Ви прави наистина монополисти в областта – хранително-вкусова промишленост?

Да, имаме абсолютно уникален патент. На българския пазар предлагаме месните деликатеси, обогатени със зехтин по специални патенти на гръцката „Крета Фармс“, с която компанията се сля преди две години. Сделката се оценява като най-голямата българска инвестиция в хранителната индустрия зад граница.

Имате ли специализирано звено по интелектуална собственост?

„Белла България“ има изградена политика и стандарт относно управлението и защитата на своята интелектуална собственост, като тяхното прилагане и изпълнение се прилага от специално вътрешно звено „Интелектуална собственост“.

Имате ли Ваша уникална методика за управление и защита на авторските права или ноу-хау във вид на документация?

„Белла България“ е имплементирала политика и стандарт във връзка с управлението на своята интелектуална собственост.

Управлението на портфолиото включва следните елементи:

 • Идентификация – осигураване на информация и идентификация на всеки нов потенциален обект на интелектуална собственост в компанията;
 • Оценка на обекта – определяне потенциала на обекта да представлява нематериален актив за компанията генериращ бъдеща стойност;
 • Анализ – анализ на нуждата от защита и потенциалните рискове от използване на обекта, включително свобода на действие;
 • Защита – предприемане на нужните стъпки по защита на обекта чрез юридически монопол (марки, дизайни и т.н.) или фактически монопол (търговски тайни.);
 • Контрол и управление на защитените обекти:
  1. как, къде и от кой се използват;
  2. управление на бази данни с обекти на ИС;
  3. подпомагане на сделки по сливания и придобивания;
  4. лицензионна активност и продажба на интелектуална собственост;
  5. предприемане на действия срещу нарушители.

 Как защитавате производствената и търговска тайна?

„Белла България“ има разработена вътрешна политика по защита и управление на интелектуалната си собственост, която най-общо касае както идентифициране на търговски тайни, така и управление на достъпа до тях и тяхното използване от вътрешни и външни лица. 

Имали ли сте случаи, които сте успели да разрешите с използване на Ваша интелектуална собственост от лица и фирми без Ваше разрешение и как сте го разрешили?

„Белла България“ като притежател на голяма портфолио от обекти на интелектуална собственост е изключително активна в отстояването на своите права. Това се постига в две основни направления:

 • Мониторинг на пазара за нарушители на притежавани права на интелектуална собственост – компанията е имала казуси с нарушаване на нейни права, част от които са решени извънсъдебно на етап изпратена нотариална показа за преустановяване нарушението, и друга част на база иницииране съдебни дела. В огромен процент от случаите компанията успешно отстоява своите права съобразно националното и европейско законодателство.
 • Мониторинг на новозаявени търговски марки, дизайни и домейн имена – компанията има изградена вътрешна система за мониторинг на база на която се прихващат всички идентични и сходни търговски марки, дизайни и домейни вследствие на което се подават опозиции, отмени или заличавания, както на национално, така и на европейско ниво.

Практиката при разрешаване на казуси с нарушени права на интелектуална собственост обикновенно преминават през следните етапи:

 • Идентифициране на нарушението;
 • Анализ на казуса – определяне на степента на нарушение, оценка на шансовете за успех и потенциалните рискове;
 • Изпращане на предупредително писмо, нотариална покана за преустановяване на нарушението;
 • Евентуално водене на преговори с отсрещната страна;
 • При липса на резултат завеждане на съдебни дела.

 

Върни се в Интервюта и статии