Мениджмънт

Мениджмънт

Елза Маркова

Елза Маркова

Изпълнителен директор

Елза Маркова е изпълнителен директор на хранителната компания „Белла България” от 2002 г. Преди това е била финансов експерт в звената към „Социални грижи” в Община Пловдив.
Елза Маркова е магистър инженер-технолог от Университета по хранителни технологии (Пловдив). Завършила е и „Финансов и банков мениджмънт” (УНСС).

От 2006 г. е председател на КРИБ за Южна България, а през 2016 г. оглави новоучредената му регионална структура – КРИБ Пловдив. Член на Борда на Директорите в Бюрото на Съвета GS1 България към БТПП (2007 г.)

Димитър Митев

Димитър Митев

Директор „Продажби”

Като Директор "продажби" той отговаря за управлението на „Унибел Норд” („Белла” в Румъния) и направленията „Маркетинг”, „Експорт” и „Продажби”.

Димитър Митев е част от екипа на „Белла” от 2013 г. Преди да оглави дирекция „Продажби” на хранителната компания в продължение на 3 години ръководи търговската структура за всички пазари на „Фикосота Синтез". Димитър Митев започва кариерата си в „Кавен Ирадис” като супервайзор продажби на Procter & Gamble (P&G). От 2000 г. заема различни мениджърски позиции в P&G – 4 години работи в маркетинговия отдел на P&G Balkans в Букурещ, след което се завръща в България на позицията Country Manager за България.

Завършил е магистратура по маркетинг в Бургаския свободен университет. Владее английски, руски, румънски и сръбски език.

Валери Василев

Валери Василев

Главен директор „Операции”

Организира, ръководи и контролира цялостната дейност по снабдяване, операции и логистика.

Валери Василев е дипломиран инженер-технолог, магистър „Технология на зърнените и хлебни продукти” от  Университета по хранителни технологии (Пловдив). Стартира кариерата си през  2000 г. като технолог в едно от новооткритите производства на „Белла България”, от 2003 г. е директор „Снабдяване”.

 

Мария Попова

Мария Попова

Директор „Финанси”

Мария Попова е Директор „Финанси” на „Белла” от 2010 г. В структурата на хранителната компания е от 2004 г. като е заемала последователно позициите Главен счетоводител и Мениджър „Финансов контрол”.

Магистър по „Счетоводство и контрол” от УНСС.

Атанас Урджанов

Атанас Урджанов

Директор „Операции”

Oтговаря за всички R&D процеси и планове в производствените структури в страната.

Атанас Урджанов е част от екипа на „Белла България” от самото създаване на хранителната компания през 1997 г. През годините е отговарял за производството на продукти в категориите тестени, месни и маргарини.

Атанас Урджанов е икономист, Председател на Асоциацията на месопреработвателите в България и член на управителния съвет на Съюза по хранителна промишленост.

Тони Стефанова

Тони Стефанова

Директор „Маркетинг“

Тя отговаря за развитието на марките на „Белла България“ и позиционирането им в различните комуникационни канали.

Тони Стефанова има над 19 години опит в сферата на маркетинга и продажбите в страната и чужбина. Отговаряла е за маркетинговите стратегии на Intersnack, Walmark Bulgaria и Kraft Foods. Преди да стане част от екипа на „Белла България“ е била маркетинг директор в eMag.bg.

Тони Стефанова е магистър по финанси (УНСС). Владее английски, испански и руски.