Новини

Новини

Атанас Урджанов е зам.-председател на Бюрото на Съвета на браншовите организации към БТПП

21 март

Атанас Урджанов е зам.-председател на Бюрото на Съвета на браншовите организации към БТПП

Председателят на Асоциацията на месопреработвателите в България и директор „Операции“ в хранителната компания „Белла България“ бе избран за зам.-председател на Бюрото на Съвета на браншовите организации към Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Председател на новосформирата организация е Гена Събева, председател на Асоциацията на интериорните дизайнери в България.

Бюрото ще заседава веднъж месечно. Акцент в първата дискусия бе темата за приемане на Закон за браншовите организации, необходим за регулация и защита на браншовете. Решено бе да се активизират действията в тази посока.

Специално внимание бе отделено на връзките между браншовите организации и  професионалните гимназии и значението им за подготовката на кадри в съответните специалности, участието на представители на браншови организации в изпитните комисии, по-активното им привличане в процеса за актуализиране на учебните програми, които често имат нужда от обновяване в съответствие с новите съвременни изисквания.

Върни се във Всички новини