Новини

Новини

Атанас Урджанов оглави Съвета на браншовите организации при БТПП

27 февруари

Атанас Урджанов оглави Съвета на браншовите организации при БТПП

На проведеното редовно годишно Общо събрание членовете на Съвета на браншовите организации (СБО) при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) приеха програмата за дейността СБО за 2023 година и избраха състав на Бюро на СБО с председател Атанас Урджанов. Той е председател на Асоциация на месопреработвателите в България и зам.-председател на Съюз по хранителна промишленост. За зам.-председатели бяха избрани Людмил Иванов (член на УС на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове) и Лъчезар Искров (член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации).

Основен приоритет в програмата на СБО за 2023 г. е приемането на Закон за браншовите организации,  който ясно да уреди институционалния им статут. Специално внимание е отделено и на връзките между браншовите организации и професионалните гимназии и значението им за подготовката на кадри в съответните специалности.

Върни се във Всички новини