Новини

Новини

„Белла България“ дари професионално оборудване на Тракийския университет

4 декември

„Белла България“ дари професионално оборудване на Тракийския университет

В навечерието на студентския празник „Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в град Ямбол. От днес студентите във факултета по „Техника и технологии“ ще извършват практикумите си с помощта на специално оборудване – професионален конвектомат.

„В „Белла България“ познаваме силата на екипите от отлично подготвени професионални кадри и затова активно работим за развитието на младите експерти в хранителния бранш. Радваме се, че имаме възможността да направим реалната производствена среда по-близка за студентите тук.“, сподели Левон Григориан, R&D мениджър в „Белла България“.

На официалната церемония по връчването на дарението деканът на факултета „Техника и технологии“ проф. Красимира Георгиева, каза че изключително се радва на възможността водещи компании в хранителната индустрия да са тясно свързани с подготовка на нейните студентите.

На събитието като официален гост присъства зам.-областният управител на Ямбол Христо Колев, който заяви: „Направеното от „Белла България“ дарение е пример за корпоративна социална отговорност. Ние сме съсредоточени и работим в посока подпомагане и развитие именно на тези практики. Тук говорим вече не за кампании и благотворителни акции, а цялостна политика на компаниите, пряка връзка и отговорност с и към образованието, с цел постигане на устойчиво развитие. С това дарение фирмата прави още една крачка в посока сближаване бизнес и образование, за което и благодарим. “

Хранителната компания „Белла България“ оперира на територията на Ямбол от самото й създаване през 1997 г. и активно работи за установяване и поддържане на пряка връзка между академичните среди в страната и бизнеса чрез обмяна на опит и съвместни инициативи.

Текст към снимка:

Христо Колев, проф. Красимира Георгиева, Левон Григориан и Надя Константинова поздравяват студентите за новата придобивка

Върни се във Всички новини