Новини

Новини

„Белла България“ на ФУДТЕХ 2019

26 февруари

„Белла България“ на ФУДТЕХ 2019

Продуктите на „Белла България“ бяха високо оценени от участниците във ФУДТЕХ 2019. Тазгодишният форум събра над 650 фирми от 30 страни, които показаха постиженията и технологичното бъдеще на  селското стопанство, винарската и хранителната индустрия.

Компанията беше основен партньор на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) в организирането на събитията за популяризиране на българските храни в рамките на изложението.

Дискуционният форум „Бизнесът информира – потребителят избира“ бе с фокус върху предимствата на произведените в България суровини и храни. Обсъдени бяха производствените стандарти и иновативните технологии.

За най-малките ценители на българските месни деликатеси бе организиран специален конкурс „Сладка игра с вкусна храна“. Децата се забавляваха приготвяйки сандвичи и получиха много подаръци.

„Белла България“ е водеща българска компания със сериозно международно участие и мениджмънт, един от лидерите в хранителния бранш в източно-европейски план, развиващ продукти по водещите европейски стандарти за високо качество на продукцията и здравословни храни. В отговор на очакванията на потребителите за продукти с постоянно качество и конкурентни цени, „Белла България“ работи в партньорство само с компании, гарантиращи високото качество и пълния контрол при добива на продукцията.

Текст под снимка: Председателят на АМБ и директор „Операции“ в „Белла България“ Атанас Урджанов (в средата) с представители на хранителния бранш и участниците в детския конкурс на ФУДТЕХ 2019

Върни се във Всички новини