Новини

Новини

"Белла България" получи сертификати от ТЮФ НОРД ГРУП

4 октомври

На официална церемония в рамките на Есенния технически панаир в Пловдив хранителният холдинг "Белла България" получи сертификат за постигнат стандарт за безопасност на храните. Ръководството на сертифициращото дружество ТЮФ НОРД връчи сертификата на изпълнителния директор на компанията Елза Маркова.

"Белла България" притежава два от петте европейски сертификата, издадени от ТЮФ НОРД ГРУП. Големите търговски вериги в страната и в Европейския съюз изискват въвеждане на стандарт за безопасност на храните IFS от всички доставчици на хранителни продукти. "Белла България" защити стандарта IFS две години по-рано и първа в бранша „Месопреработване", а тази година постигна и най-висок процент покриване на изискванията – 98 на сто. Такова високо съотвествие към изискванията на стандарта за безопасност на храните се постига за първи път в България.

Одитът на специалистите от ТЮФ НОРД бе направен в две от месопреработвателните предприятия на "Белла България" –"Прослав" и "Перелик"- произвеждащи продукти с марките "Сачи", LEKI  и "Перелик". В заключителния доклад бе дадена изключително висока оценка на управлението на производството, хигиената, проследимостта, безопасността и професионализма на екипа. 

В момента "Белла България" е единственият български производител на месни продукти, чиито производства са сертифицирани по Международния стандарт за храните според изискванията на МЕТРО и БИЛЛА
 и останалите големи търговски вериги. Срокът за производителите да сертифицират своите системи съобразно изискванията на IFS е края на 2008 година.

Холдинг "Белла България" използва последните технологии, признати в ЕС, за да гарантира качеството на своите продукти. Системата за контролиране на критичните точки НАССР следи всеки един етап от производството. Предприятията за производство на кренвирши и малотрайни колбаси на "Белла България" притежават единствената експресна микробиологична лаборатория в България – MICRO FOSS 32, която дава резултати за състава до 7 часа. И петте завода на холдинга са сертифицирани по стандарта ISO 9001:2000.

Въвеждането на тези стандарти за безопасност изисква сериозно финансиране. Необходими са инвестиции в подобряване на работната среда (обновяване на машинен парк, машини, съоръжения, филтри, стерилност на въздуха, работно облекло, подобряване на методите на анализ и др.), обучение и квалификация на персонала. Необходим е засилен мониторинг на критичните точки за контрол; средства за сертификация. Наличието на сертификат за въвеждане на тези стандарти доказва един по-добър вътрешен ред във фирмата производител и гарантирана безопасност на изделията. Това е международен стандарт за изискванията към системата за безопасност на храните, с който трябва да съобразят законодателството си държавите от ЕС.

 

Върни се във Всички новини