Новини

Новини

Качеството и безопасността на храните са водещи за „Белла България”

16 юни

Производството на храни е може би най-обвързаният с безопасността на човешкото здраве бизнес. Затова компаниите от хранителния бранш са длъжни да превърнат контрола в панацея. Такава е позицията на хранителния холдинг „Белла България”. В предприятията на организацията целият път на продуктите от фермата до вилицата се следи строго, всяка критична точка, където може да възникне проблем, е под наблюдение. Това стана ясно от презентацията на Милена Добранова, директор „Операции” на „Белла България”, по време на бизнес форума "Храни и напитки", който се провежда днес в хотел "Шератон" в столицата. 

„Белла България” осъзнава отговорността си пред потребителите да произвежда качествени и безопасни храни. Не случайно всяко от месопреработвателните ни предприятия e преминало успешно триетапните комисии за одобрение за търговия със страните членки на ЕС и има правото да продава своите продукти на свободния европейски пазар. Целта ни е да произвеждаме не случаен, а готов продукт с планирано качество, съобразен с очакванията на потребителите”, каза Милена Добранова.
 

За да гарантира качеството и безопасността на продуктите си хранителният холдинг работи по последните европейски технологии с високотехнологично оборудване, автоматизирано, с ограничен достъп на човешка ръка. Работата по хигиенните стандарти на компанията започва още от етапа на проектирането на предприятията.
 
Използват се най-съвременните методи за опаковане и материали, които са с бариерни свойства, с което се запазват качествата на продукта и той се предпазва от влиянието на околната среда. Освен това готовите продукти се тестват регулярно в акредитирани български и европейски лаборатории.

Общо 75 са успешно преминатите сертификационни, ресертификационни и контролни одити по ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP и IFS 4:2004 и IFS5:2007. Компанията е една от първите на българския пазар, които внедряват тези стандарти в практиката си.

По думите на Добранова успехът в хранителната индустрия е пряко свързан с качеството и безопасността на продуктите. Приемайки това правило за аксиома, "Белла България" печели лидерски позиции в повечето категории, в които оперира. Затова през 2009 г. компанията е отличена от „Тюф Норд България” като водеща фирма в областта на качеството и безопасността на храните.

Върни се във Всички новини