Снабдяване

Снабдяване

В продуктите на „Белла” влагаме суровини само от регламентирани доставчици, гарантиращи произхода и чистотата им.

Суровините са опаковани в надеждни опаковки и се доставят със специализиран хладилен транспорт. На всяка партида суровини се извършва органолептичничен контрол – цвят, мирис, примеси и други. Контролни проверки за физико-химичните и микробиологичните характеристики на постъпващите суровини се извършват в акредитирана лаборатория.

Запознайте се с политиките на „Белла” за използване на суровини.

 

Aдрес

България, София 1113

бул. „Цариградско шосе” 101, Бизнес център „Актив”

тел. +359 (0)32 606 323/336

факс : +359 (0)32 280 329

 

Задайте своя въпрос или изпратете коментар: