Bella Professional Food / HoReCa

Bella Professional Food / HoReCa

ЗА ХОРЕКА

ХоРеКа е специфично направление за търговия и дистрибуция, обслужващ хотели, кетъринг фирми, ресторанти, кафенета, производители на готови храни, училищни столове, офиси, болници, курортни комплекси, бензиностанции и др. Особеностите на този вид пазар са свързани основно с клиентите и обектите, които обслужва. Регулярното обслужване, лансирането на нови продукти и реализирането на промоции се съобразяват с редица специфични особености като например изявената сезонност на някои обекти, обособена както от периода на годината, така и в зависимост от региона на страната, в който са позиционирани. Продуктовото портфолио и разфасовките, в които се предлага са специално създадени, за да обслужват специфичните нужни на ХоРеКа направлението.  Качественото и комплексно обслужване изисква специализирана структура и организация, различна и отделна от тази, обслужваща пазара на дребно. Задължителни са професионалната консултация относно продуктите и бизнеса, както и гъвкавостта по отношение на доставките към клиентите.

ПОРТФОЛИО

Разполагаме с разнообразно продуктово портфолио, което осигурява гъвкавост на рецептури и опаковки, с цел да отговорят на специфичните изисквания и нуждите на партньорите в този специализиран бранш. Белла Профешънъл Фууд успешно дистрибутира съвместно с всички свои партньори в цялата страна, както продукти на Холдинга, така и продукти на водещи международни компании. По този начин нашите клиенти имат възможност да получат разнообразие от продукти с оптимално съотношение цена-качество.

С надлежен анализ и в крак с тенденциите на динамично развиващия се пазар, Белла Профешънъл Фууд непрекъснато разработва нови продукти, за да отговори на професионалните очаквания на своите клиенти. 

ДИСТРИБУЦИЯ

Белла Профешънъл Фууд развива широка и много добре организирана национална дистрибуторска мрежа, която покрива територията на цялата страна. Работим с най-модерната логистична база на Балканите, която разполага с автоматизирани складове за охладени и замразени стоки, което дава възможност за гъвкави доставки под специален дву-температурен режим до всички точки на страната всеки ден. Логистичната база разполага с модерно и единствено по рода си роботизирано и сертифицирано складово съоръжение, работещо под различни температурни режими.

ЕКИП

Белла Профешънъл Фууд разви и обучи специализиран търговски екип, който да отговори на динамично развиващата се среда.  Нашият ключ към успеха е личното отношение и специално внимание към всеки клиент и всеки член на екипа. Опитът и обучението в областта на продажбите са неизменна част от подготовката за повишаване, както на търговските, така и на кулинарните умения на екипа.

СТРАТЕГИЯ

В стратегически план Белла Профешънъл Фууд залага на следното: 

  • Да подкрепяме профилираното развитие на клиентите си въз основа на знания и опит 
  • Да развиваме успешна дистрибуция, национално покритие и професионално подготвен екип 
  • Да предлагаме гъвкави и конкурентни търговски решения, които включват най-доброто съотношение между цена и качество на продукта 
  • Да бъдем комплексен доставчик на нашите партньори, като им предлагаме богато и развиващо се портфолио