Търговски офиси

Търговски офиси

Румъния

Унибел Норд

SC Unibel Nord SRL

5, Intrarea Abatorului

Glina, Ilfov, Romania

Представители: Флориан Бондера

e-mail: florian.bondrea@bellafood.ro  

Деница Дурой

e-mail: d.duroi@pic-co.ro

 

Web: www.bellafood.ro  

E-mail: unibelnord@bella.bg  

Задайте своя въпрос или изпратете коментар: