Bella Professional Food / HoReCa

Bella Professional Food / HoReCa

ХоРеКа е специфично направление за търговия и дистрибуция, обслужващ хотели, кетъринг фирми, ресторанти, кафенета, производители на готови храни, училищни столове, офиси, болници, курортни комплекси, бензиностанции и др. Особеностите на този вид пазар са свързани основно с клиентите и обектите, които обслужва. Регулярното обслужване, лансирането на нови продукти и реализирането на промоции се съобразяват с редица специфични особености като например изявената сезонност на някои обекти, обособена както от периода на годината, така и в зависимост от региона на страната, в който са позиционирани. Продуктовото портфолио и разфасовките, в които се предлага са специално създадени, за да обслужват специфичните нужни на ХоРеКа канала. Качественото и комплексно обслужване изисква специализирана структура и организация, различна и отделна от тази, обслужваща пазара на дребно. Задължителни са професионалната консултация относно продуктите и бизнеса, както и гъвкавостта по отношение на доставките към клиентите.

Повече информация

Контакти