Дарителство и хранително банкиране

Дарителство и хранително банкиране

Ние сме един от най-големите корпоративни дарители на хранителни продукти, а служителите ни участват като доброволци или с лични средства в различни дарителски акции.

Работим и за обединяване на усилията на представителите на хранителната индустрия при реализиране на съвместни социално отговорни инициативи в полза на обществото. „Белла” е един от учредителите на първата в страната Българска хранителна банка – свързващо звено между наличната и здравословна за консумация храна и тези, които нямат достъп до пълноценно хранене.