Етичен кодекс

Етичен кодекс

В „Белла” вярваме, че успех може да се постигне само със съпричастност и екипна работа с всички партньори и контрагенти.

Изграждането на партньорства, основани на взаимно доверие и лоялност, е ключът към успеха на бизнеса на „Белла България”. Тази политика се развива както на местно, така и на национално ниво и хората в цялата страна усещат ползите от нашите инвестиции.

В 12 населени места в страната, избрани от родителите, изградихме детски кътове „Белла”. 

През последните години работим активно съвместно с водещите университети в страната по програми за подпомагане на младите специалисти в областта на хранително-вкусовата индустрия в избора им за бъдеща професионална реализация. Корпративният ни университет „Белла Академия” предлага вътрешни и външни обучения, както и програми и стипендии за студенти.