Пазим природата чиста

Пазим природата чиста

Енергийната ефективност е част от бизнес стратегията на „Белла”

„Белла” поддържа естествения природен баланс в районите, в които оперира като внедрява екологично чисти технологии и намалява въглеродния си отпечатък. Въглеродният мениджмънт е основен принцип в бизнес стратегията на „Белла”, който обвързва хранителната компания с енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии. „Белла” използва когенерационнa технология, която е призната за основно техническо решение за подобряване на околната среда в Европа чрез намаляване влиянието на глобалните промени в климата и намаляване на местните емисии на частици, сяра и азотни окиси.

Грижата за околната среда доказваме ежедневно с разделното събиране на отпадъци от опаковки.

Видеа

Зелен бизнес

1 видеа
Вижте повече

Снимки

Зелен бизнес

5 снимки
Вижте повече