Политики за използване на суровини

Политики за използване на суровини

Постъпващите суровини са от регламентирани доставчици, гарантиращи произхода и чистотата им.

Политиката ни като производител е да произвеждаме продукти без ГМО. Изискваме от доставчиците сертификати за всички суровини. Допълнително правим анализи на принципа на случайна извадка в български акредитирани лаборатории и в представителната немска лаборатория Genetic ID.

Суровините са опаковани в надеждни опаковки и се доставят със специализиран хладилен транспорт. На всяка партида суровини се извършва органолептичничен контрол – цвят, мирис, примеси и други. Контролни проверки за физико-химичните и микробиологичните характеристики на постъпващите суровини се извършват в акредитирана лаборатория.

При доставката на суровините и производствения процес се спазват всички европейски стандарти за хигиена и високо качество на продукцията.