Стандарти за качество

Стандарти за качество

В изпълнение на мисията ни да предлагаме по-добри продукти на по-добри цени, водещо за нас е постоянното качество. Поддържаме отговорно най-високите стандарти в целия процес на нашия бизнес.

Продуктите от портфолиото на „Белла” се произвеждат в предприятия, в които са внедрени системи за контрол и проследяване на качеството и безопасността – НАССР, ISO 9001, ISO22000, IFS. Следи се всяка критична точка от приема на суровините до готовия продукт.