Външни обучения

Външни обучения

Образователният проект на компанията се превърна в иновативно бизнес решение, което създаде допълнителни ползи както за обучаващите се, така и за бизнес партньорите ни.

В „Белла Академия“ партньорски фирми и организации имат възможност да се възползват от специално разработени обучения за техните нужди, да бъдат създадени нови програми, съобразени със съответните потребности на бизнеса и служителите.

„Белла Академия” предлага обучения в сферите на продажбите и популярните като меки умения – лидерство, управление на екипи, превенция на стреса, асертивно поведение, комуникациони умения, управление на промяната, управление на взаимоотношенията, управление на времето и приоритетите и др. Целта на всички обучения е да отговорят на нуждите на служителите, да развият познания и умения в реална работна среда и в зависимост от нейните особености. Нашите лектори и обучители са се посветили на идеята да осъществяват по-фокусирани и целенасочени обучения, от които да бъде извлечена максимална полза.

Видеа

Белла Академия

1 видеа
Вижте повече за Белла Академия

Снимки

Белла Академия

54 снимки
Вижте повече за Белла Академия