Вътрешни обучения

Вътрешни обучения

Като един от най-големите корпоративни работодатели в България, хранителният холдинг „Белла” от години развива програми за обучение на екипите си. Инвестициите в допълнителната квалификация са доказали своята ефективност – служителите подобряват резултатите си, постигат по-лесно поставените цели, подобряват своите лични компетенции, развиват умения, за които не са подозирали, ограничават текучеството и прибавят допълнителна стойност към грижата на компанията за нейните служители.
 
„Белла Академия” предлага обучения в сферите на продажбите и популярните като меки умения – лидерство, управление на екипи, превенция на стреса, асертивно поведение, комуникациони умения, управление на промяната, управление на взаимоотношенията, управление на времето и приоритетите и др. Целта на всички обучения е да отговорят на нуждите на служителите, да развият познания и умения в реална работна среда и в зависимост от нейните особености. Нашите лектори и обучители са се посветили на идеята да осъществяват по-фокусирани и целенасочени обучения, от които да бъде извлечена максимална полза.

Видеа

Белла Академия

1 видеа
Вижте повече за Белла Академия

Снимки

Белла Академия

54 снимки
Вижте повече за Белла Академия