Студенти

Студенти

„Белла Академия” е продължение на политиките ни да установим пряка връзка между академичните среди в страната и бизнеса чрез обмяна на опит и съвместни инициативи. Партньори на „Белла Академия” са Университетът по хранителни технологии (УХТ, Пловдив) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС).

Стажантски програми

Предлагаме летни и целогодишни стажантски програми, с които помагаме на младите хора в професионалната им ориентация. „Белла” предлага стаж в различни области – финанси, счетоводство, маркетинг, информационни технологии, експорт, производство, корпоративни комуникации и други. Освен че стават част от реална работна среда, в компанията стажантите се обучават под менторството на висококвалифицирани експерти с международен опит, участват в различни корпортивни проекти, преминават през множество вътрешни обучения. В края на стажа си, в зависимост от показаните резултати и свободни позиции, стажантите получават и предложение за работа.

Практики

Ежегодно преработвателните ни предприятия се превръщат в университетски зали за практически занятия. Специализираната ни програма за помощ на млади ХВП специалисти улеснява достъпа им до реалната производствена среда. Студентите имат възможност да се срещнат и разговарят с R&D експертите ни, които са водещи експерти в сферата на технологиите и иновациите в хранителната индустрия, да се докоснат до най-модерните производствени практики и ноу-хау, което им помага да получат по-пълна представа за естеството на бизнес процесите.

Стипендии

„Белла Академия” инициира първите стипендии за студенти в ХВП специалности в България. Чрез ежегодни конкурси първите трима студенти с най-добри резултати се поощряват с парична награда и стаж по специалността в „Белла”.

Обучения

„Белла Академия” предлага обучения в различни професионални сфери, както и открити лекции, семинари и уъркшопи с участието на мениджмънта на холдинга – професионалисти с международен опит и богат опит и познания в различни области.

Видеа

Белла Академия

1 видеа
Вижте повече за Белла Академия

Снимки

Белла Академия

54 снимки
Вижте повече за Белла Академия