Белла - хранителна компания

Белла - хранителна компания

„Белла” (България) е идеалният бизнес партньор в хранителната индустрия в Югоизточна Европа. Събира под един покрив водещи компании и марки, продукти и услуги, които предлагат най-доброто съотношение цена-качество. Портфолиото на компанията съдържа над 200 продукта, произвеждани под собствени и частни марки в 9 преработвателни предприятия.

Мисия

Да предлагаме по-добри продукти на по-добри цени.

Визия

Вярваме, че в основата на успешния бизнес стои развитието чрез синергия на дейностите и интегритет на служителите.

Ценности

 • Професионален подход

  Поддържаме отговорно най-високите стандарти в целия процес на нашия бизнес. Ние сме екип от хора с богат професионален опит, отдадени на качеството. Фокусирани сме върху очакванията на клиентите и потребителите.

 • Приятелско отношение

  Ние сме добри корпоративни граждани в общностите, в които живеем и работим.

 • Благополучие за клиентите, служителите, акционерите и обществото

  Ние сме организация, която е финансово стабилна, богата с хората си и знанията им, притежаваща развита инфрастуктура и световно ноу-хау в различните сфери на бизнеса и корпоративното управление.

 • С грижа за природата

  Използваме модерни чисти технологии. Работим за намаляване на въглеродния ни отпечатък в производството и логистичните ни дейности чрез повишаване ефективността на използваните енергия и вода.