Преработвателни предприятия

Преработвателни предприятия

Продуктите от портфолиото на хранителна компания „Белла” се произвеждат в 12 фабрики с производствен капацитет от 350 тона храни дневно. Оборудването им е в съответствие с най-високите международни технологични стандарти.

За да гарантира качеството и безопасността на продуктите си хранителната компания работи по последните европейски технологии с високотехнологично оборудване, автоматизирано, с ограничен достъп на човешка ръка. Работата по хигиенните стандарти на компанията започва още от етапа на проектирането на предприятията.

Внедрени са системи за контрол и проследяване на качеството и безопасността НАССР, ISO 9001, ISO 22000, IFS.

Постъпващите суровини са от регламентирани доставчици, гарантиращи произхода и чистотата им. Суровините са опаковани в надеждни опаковки и се доставят със специализиран хладилен транспорт. На всяка партида суровини се извършва органолептичничен контрол – цвят, мирис, примеси и други. Контролни проверки за физико-химичните и микробиологичните характеристики на постъпващите суровини се извършват в акредитирана лаборатория.

FoodScan е собствената физико-химична лаборатория на „Белла” с основно приложение в месопреработвателната му дейност. С нея се изследват суровините, полуфабрикатите и крайните продукти с минимум подготовка на пробата като се определя съдържанието на мазнини, протеини, колаген, вода и сол. FoodScan може да обработва над 70 проби за час. Бързината на изследване позволява бързо и прецизно пренастройване и подобряване на производствения процес при необходимост.

Готовите продукти се тестват регулярно в акредитирани български и европейски лаборатории.

Използват се най-съвременните методи за опаковане и материали, които са с бариерни свойства, с което се запазват качествата на продукта и той се предпазва от влиянието на околната среда.

При производството и етикетирането на своите продукти, „Белла” стриктно спазва българското и европейското законодателство и гарантира на потребителите си качество и информираност.

Основен принцип на компанията е внедряването на новости в производството на храни в отговор на високите очаквания на потребителите в страната и чужбина.

Видеа

Преработвателни предприятия

1 видеа
Вижте повече видеа

Снимки

Преработвателни предприятия

20 снимки
Вижте повече снимки