Складова база

Складова база

Логистиката на продуктите от портфолиото на хранителна компания „Белла” се управлява от „Фреш Лоджик”. Компанията разполага с най-големия логистичен център на Балканите с охладен и замразен склад с общ капацитет от 15 хил. палетни места.

Логистичната база разполага с модерно и единствено по рода си роботизирано и сертифицирано складово съоръжение, работещо под температурни режими от -20 до +4 градуса.

Складовите операции се извършват преимуществено автоматизирано и се контролират от високо-технологичен софтуер.

Разработени и внедрени са надеждни процедури и инженеринг на процесите в охладения склад, които обезпечават сигурното изпълнение на договорените условия и поетите ангажименти към клиента.

Видеа

Складова база

1 видеа
Вижте повече видеа

Снимки

Складова база

39 снимки
Вижте повече снимки