Тестени

Тестени

Тестените продукти под бранд „Лакис“ са много популярни сред нашите клиенти. Предлаганите продукти са разделени в следните категории: 

  • Тестени полуфабрикати – банички от точени кори, банички от бутер тесто, продукти от кроасаново тесто и закуски с мая. 
  • Тестени професионални – производствени точени кори, бутер тесто, кроасаново тесто, блундер тесто и тесто за пици и мекици. 
  • Тестени полуфабрикати по утвърдени стандарти – специално за ХоРеКа сектора сме разработили банички от точени кори с 3 вида пълнеж (сирене, тиква и ябълка), които съответстват на принципите на здравословно хранене със своята добра хранителна стойност, ниско съдържание на добавени мазнини и сол. Хранителните продукти са разработени съвместно с експерти от отдел „Храни и хранене” на Национален Център по обществено здраве и анализи, одобрени са от Министерство на здравеопазването на Република България и покриват всички изисквания на националните наредби за здравословно хранене на децата: Наредба №37 на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на учениците, Наредба №9 на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Наредба №6 на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба №2 на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.