Мениджмънт

Мениджмънт

Елза Маркова

Елза Маркова

Изпълнителен директор

Елза Маркова е изпълнителен директор на хранителната компания „Белла България” от 2002 г. Преди това е била финансов експерт в звената към „Социални грижи” в Община Пловдив.
Елза Маркова е магистър инженер-технолог от Университета по хранителни технологии (Пловдив). Завършила е и „Финансов и банков мениджмънт” (УНСС).

От 2006 г. е председател на КРИБ за Южна България, а през 2016 г. оглави новоучредената му регионална структура – КРИБ Пловдив. Член на Борда на Директорите в Бюрото на Съвета GS1 България към БТПП (2007 г.)

Димитър Митев

Димитър Митев

Главен оперативен директор и Директор „Продажби”

Като Директор "Продажби" той отговаря за управлението на „Унибел Норд” („Белла” в Румъния) и направленията „Маркетинг”, „Експорт” и „Продажби”.

Димитър Митев е част от екипа на „Белла” от 2013 г. Преди да оглави дирекция „Продажби” на хранителната компания в продължение на 3 години ръководи търговската структура за всички пазари на „Фикосота Синтез". Димитър Митев започва кариерата си в „Кавен Ирадис” като супервайзор продажби на Procter & Gamble (P&G). От 2000 г. заема различни мениджърски позиции в P&G – 4 години работи в маркетинговия отдел на P&G Balkans в Букурещ, след което се завръща в България на позицията Country Manager за България.

Завършил е магистратура по маркетинг в Бургаския свободен университет. Владее английски, руски, румънски и сръбски език.

Валери Василев

Валери Василев

Главен директор „Операции”

Организира, ръководи и контролира цялостната дейност по снабдяване, операции и логистика.

Валери Василев е дипломиран инженер-технолог, магистър „Технология на зърнените и хлебни продукти” от  Университета по хранителни технологии (Пловдив). Стартира кариерата си през  2000 г. като технолог в едно от новооткритите производства на „Белла България”, от 2003 г. е директор „Снабдяване”.

 

Мария Попова

Мария Попова

Директор „Финанси”

Мария Попова е Директор „Финанси” на „Белла” от 2010 г. В структурата на хранителната компания е от 2004 г. като е заемала последователно позициите Главен счетоводител и Мениджър „Финансов контрол”.

Магистър по „Счетоводство и контрол” от УНСС.

Атанас Урджанов

Атанас Урджанов

Директор „Операции”

Oтговаря за всички R&D процеси и планове в производствените структури в страната.

Атанас Урджанов е част от екипа на „Белла България” от самото създаване на хранителната компания през 1997 г. През годините е отговарял за производството на продукти в категориите тестени, месни и маргарини.

Атанас Урджанов е икономист, Председател на Асоциацията на месопреработвателите в България и член на управителния съвет на Съюза по хранителна промишленост.

Доц. Николай  Крушков

Доц. Николай Крушков

Директор „Сигурност и корпоративни комуникации“

Николай Крушков е почетен член на Българо-израелската търговска палата, член на Борда на Българо-кипърската бизнес асоциация, както и на Национална асоциация „Сигурност“ и редакционната колегия на сп. „Национална сигурност“ и на сп. Интелектуална собственост и бизнес. Има 20-годишен опит в системата на националната сигурност. От 2014 г. работи в областта на корпоративната сигурност. Преподавател в УНСС (от 21 години), доцент катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“. Има над 40 публикации в областта на икономиката, управлението и сигурността, включително в най-престижни международни издания. Книгата му Security Leadership Creativity е издадена през 2019 г. в Италия на английски език.