Новини

Новини

Атанас Урджанов е избран за почетен член на Съвета на настоятелите на УХТ

8 февруари

Атанас Урджанов е избран за почетен член на Съвета на настоятелите на УХТ

Проф. Галин Иванов изрази готовността на ръководството за активно взаимодействие със Съвета на настоятелите за формулирането на амбициозни цели и постигането на ефективни резултати в дейността на университета за предстоящия мандат.
За председател бе избран проф. Пламен Моллов (ректор на УХТ в периода 2019-2023 г.). Като признание за дългогодишната подкрепа към УХТ-Пловдив, за почетен член бе избран Атанас Урджанов – председател на Асоциацията на месопреработвателите в България, директор „Операции“ в „Белла България“, член на Управителния съвет на Съюза по хранителна промишленост.

Върни се във Всички новини