Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

Корпоративната социална отговорност е в основата на устойчивото бизнес развитие на „Белла”. Хранителната компания изпълнява ангажиментите си на отговорен гражданин като активно работи със служителите, партньорите си и обществеността за каузи за разрешаване на важни социални проблеми.

С активната си дейност по проекти, посветени на устойчивото развитие на обществото, икономиката и опазването на околната среда, и чрез програми за корпоративна социална отговорност „Белла” се нарежда сред членовете на Българския форум на бизнес лидерите и „Зеленият кръг” на сп. „Мениджър”.

Регулярно прилагаме вътрешни и външни механизми за мониторинг на нагласите към социалните ангажименти на холдинга ни. Съобразяваме и планираме активностите си в съответствие с регистрираните очаквания.

Отвътре навън

Това е принципът, който следва „Белла” за реализиране на политиките си в интерес на обществото. Хранителната компания интегрира принципите на корпоративната социална отговорност в ежедневния си бизнес.

Създаваме и развиваме иновативни марки с дългосрочен стратегически ангажимент към обществени и екологични проекти. С грижа за здравето и пълноценното хранене на хората, водещият ни бранд „Сачи” лансира първата серия месни продукти с намалено съдържание на мазнини и сол (Сачи Добро за теб) и функционални детски храни (Сачи за деца). Екипът на бранд „Перелик” залеси 1 000 дръвчета и облагороди опожарените гори под едноименния връх в Родопите. Водещият ни бранд BELLA подари 12 детски къта в различни градове на страната, избрани от родителите.

Служителите на „Белла” са сред най-активните посланици на добрата воля и ангажиментите на компанията. Те изпъляват функциите си в съответствие с Етичния кодекс на „Белла”, който насърчава прилагането на най-високите бизнес стандарти и практики в ежедневните дейности.

Видеа

Социална отговорност

1 видеа
Вижте повече видеа

Снимки

Социална отговорност

22 снимки
Вижте повече снимки